Разгледай 27,40 лв./20 кг

SOLIDONE Свързваща добавка за бързосъхнещи замазки

Купи
Разгледай 21,60 лв./25 кг

BENFERGRIP C2TE Устойчиво на свличане лепило с дълго отворено време

Купи
Разгледай 24,75 лв./25 кг

SOLIDONE Fluido Саморазливен - Бързо втвърдяващ се разтвор за замазки на циментова основа

Купи
Разгледай 34,50 лв./25 кг

TRIOTECH-30 Устойчив на свличане ремонтен разтвор за подове и стени

Купи
Разгледай 22,50 лв./5 кг

BENFER Dekogrout (Bianco) Антибактериална, еластична, фугираща смес на циментова основа

Купи
Разгледай 32,75 лв./25 кг

SOLIDONE Fluido Fast Самонивелираща се бързостягаща циментова замазка

Купи
Разгледай 19,00 лв./25 кг

SOLIDONE Pronto Готова за употреба смес за бързосъхнещи замазки, с контролирано свиване

Купи
Разгледай 33,50 лв./25 кг

SOLIDONE Rapido Бързосъхнеща замазка с контролирано свиване

Купи
Разгледай 45,00 лв./25 кг

MULTIPLAN-12 Самонивелираща се замазка

Купи